6 kolumn

ulotki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

wizytówki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

plakaty


Nulla vitae libero, a pharetra augue

kalendarze


Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

segregatory


Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki 2


Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki 3


Nulla vitae libero, a pharetra augue

plakaty 2


Nulla vitae libero, a pharetra augue

kalendarze 3


Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki 2


Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki 3


Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki5


Nulla vitae libero, a pharetra augue

kalendarze


Nulla vitae libero, a pharetra augue

plakaty


Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

notesy


Nulla vitae libero, a pharetra augue

notesy 2


Nulla vitae libero, a pharetra augue

4 kolumny

plakaty


Nulla vitae libero, a pharetra augue

kalendarze


Nulla vitae libero, a pharetra augue

wizytówki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

notesy


Nulla vitae libero, a pharetra augue

pocztówki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

koperty


Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki


Nulla vitae libero, a pharetra augue

4 kolumny tytuł w opisie

ulotki

Nulla vitae libero, a pharetra augue

Plakaty

Nulla vitae libero, a pharetra augue

kalendarze

Nulla vitae libero, a pharetra augue

naklejki

Nulla vitae libero, a pharetra augue

wizytówki

Nulla vitae libero, a pharetra augue

zaproszenia

Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki

Nulla vitae libero, a pharetra augue

banery

Nulla vitae libero, a pharetra augue

ulotki

100

 • nakład 100
 • format A5
 • papier kreda połysk
 • 200g/m2

wizytówki

300

 • nakład 300
 • format A5
 • papier kreda połysk
 • 200g/m2

plakaty

200

 • nakład 200
 • format A5
 • papier kreda połysk
 • 200g/m2

koperty

400

 • nakład 400
 • format A5
 • papier kreda połysk
 • 200g/m2

Kategorie

 • wizytówki
 • ulotki
 • plakaty
 • katalogi
 • kalendarze
 • naklejki
 • notesy
 • teczki
 • banery
 • ulotki


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  wizytówki


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  kalendarze


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  notesy


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  plakaty


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  banery


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  segregatory


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  katalogi


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  ulotki


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  wizytowki


  Nulla vitae libero, a pharetra augue

  I. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.printrevolution.pl, zwanego dalej Portalem.
  1.2. Właścicielem i administratorem strony www.printrevolution.pl jest firma PRINT REVOLUTION Daria Malinowska z siedzibą w Chełmie przy ul. Szkolnej 16, o numerze NIP: 5641703040, REGON:061693168, zwana dalej Drukarnią.
  1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  II. Zasady korzystania z Portalu

  2.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu www.printrevolution.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
  2.2. Założenie konta na Portalu www.printrevolution.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
  2.3. Konto Użytkownika w Sklepie internetowym www.printrevolution.pl może zostać usunięte przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu, w szczególności gdy:
  a)podał w trakcie rejestracji nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe.
  b)dopuścił się zachowań naruszających prawo lub powszechnie uważanych za niestosowne, obraźliwe lub wulgarne.
  c)umieścił informacje handlową tzw "spam".
  d)zakłócił funkcjonowanie Portalu.
  2.4.Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do przechowywania danych swoich klientów podanych podczas rejestracji a także danych dotyczących zleceń tylko do właściwego realizowania zamówień. Dane te nie są udostępniane osoba trzecim ani innym podmiotą gospodarczym.
  2.5.Korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej spowoduje powiadomienie odpowiednich instytucji prawnych.

  III.Zamówienia.

  3.1. Zamówienia na www.printrevolution.pl mogą dokonywać jedynie osoby posiadające konto na ww. Portalu.
  3.2. Proces złożenia Zamówienia następuje po poprawnym wypełnieniu formularza kupna i kliknięciu przycisku "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE"
  3.3. Złożenie Zamówienia jest propozycją zawarcia umowy z Drukarnią o czym klient jest informowany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
  3.4. Zamówienia są przyjęte do realizacji gdy spełniają następujące warunki:
  a)w przypadku gdy zleceniodawca przesyła lub przekazuje Drukarni pliki graficzne i spełniają warunki techniczne konkretnego zlecenia.
  b)w przypadku gdy Drukarnia przygotowuje pliki graficzne i zostają one zaakceptowane przez zleceniodawcę.
  c)zamówienie posiada wszystkie niezbędne dane do realizacji.
  d)płatności zostają zaksięgowane na koncie Drukarni
  e)zostaje ustalony termin realizacji Zamówienia.
  3.5. Spełnienie powyższych warunków przez zleceniodawce wyraża jego chęć do zawarcia Umowy z Drukarnią i automatycznie przekazuje Zlecenia do realizacji.
  3.6. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od momentu spełnienia wszystkich warunków zawartych w pkt. 3.4. Terminy podane na stronie www.printrevolution.pl mają jedynie charakter orientacyjny, a ich faktyczny czas jest ustalany indywidualnie z zleceniodawcą.
  3.7. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w ciągu 30 dni zostaje ono automatycznie anulowane.
  3.8. Zamówienia które zostały opłacone lecz pliki graficzne nie postały dostarczone Drukarni lub nie zostały zaakceptowane maja status realizowanych a ewentualne opóźnienia są winą zleceniodawcy.
  3.9. W ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności na koncie i przyjęcia Zamówienia do realizacji, Drukarnia wystawi fakturę.
  3.10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu a ich przyjmowanie do realizacji, akceptacja plików graficznych i praca nad zleceniami odbywa się w godzinach pracy Drukarni, tj: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17.

  IV.Reklamacje

  4.1. Reklamacje mogą składać osoby posiadające konto na stronie Portalu i posiadające zrealizowane Zamówienie.
  4.2 Reklamacje można składać droga mailową na adres biuro@printrevolution.pl lub pisemnie na adres Drukarni podany w pkt. 1.2. podając nr Zamówienia, login do konta Portalu oraz dokładny opis niezgodności z Zamówieniem i żądania reklamacyjne.
  4.3. Drukarnia rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania jej.
  4.4. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji jest możliwe jeśli spełnia ona warunki:
  a)jest wniesiona w ciągu 7 dni roboczych od odbioru przesyłki osobiście lub dostarczenia przez kuriera.
  b)materiały mogą być zwrócone w całym nakładzie i nieużywane.
  c)powodem reklamacji nie jest błąd merytoryczny wynikający z winy zleceniodawcy lub przesłany przez niego plik graficzny.
  4.5. Kolorystyka zamówionego produktu może odbiegać między wydrukiem a kolorami wyświetlanymi na urządzeniu zleceniodawcy i jeśli nie poprosił on o wydruk próbny z urządzenia drukującego Drukarni oświadcza że jest świadom tego faktu i nie może to być powodem roszczeń.
  4.6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń przesyłki w transporcie należy natychmiast zgłosić w liście przewozowym oraz sporządzić protokół szkód w obecności przewoźnika.
  4.7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia osób trzecich takich jak instytucje finansowe czy firmy świadczące usługi kurierskie.

  V.Ceny i metody płatności.

  5.1. Wszystkie ceny na Portalu są cenami brutto w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT.
  5.2. Faktury za zrealizowane Zamówienia są przekazywane drogą elektroniczną i klient wyraża na to zgodę.
  5.3. Wszystkie ceny są kosztami produkcji i nie uwzględniają ewentualnego przygotowania plików graficznych, przed dokonaniem wpłaty zaleca się kontakt z Drukarnią w celu indywidualnej kalkulacji kosztów.

  VI. Postanowienia końcowe.

  6.1. Zakładając konto na Portalu www.printrevolution.pl użytkownik akceptuje Regulamin.
  6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesłane przez użytkowników.
  6.3. Drukarnia zapewnia że dane osobowe swoich klientów i użytkowników zarejestrowanych na Portalu www.printrevolution.pl sa gromadzone jedynie w celu właściwej realizacji Zamówień i nie udostępnia ich w żaden sposób osobą trzecim. Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych ich zmiany lub usunięciu.
  6.4. Zawartość Portalu internetowego www.printrevolution.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Zabrania się kopiowania, powielania, dokonywania zmian, wykorzystywania grafik, logotypów, nazw własnych, tekstów, haseł i znaków reklamowych. Wszystkie wyżej wymienione czynności bez zgody właściciela Portalu i Drukarni są zabronione.

  Wizytówki

  80

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • folia mat 1/0

  Wizytówki

  105

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • folia mat 1/1

  Wizytówki

  150

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • folia połysk 1/0

  Wizytówki

  230

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • folia połysk 1/1

  Wizytówki

  290

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • folia touch 1/0

  Wizytówki

  310

  • 85 x 55 mm, 90 x 50 mm
  • kreda mat 350 g
  • zadruk jednostronny
  • prostokątne
  • standard

  &nbsp